Chov hrabavej hydiny / Vladimír Malík - Animapres, Dunajsk  Streda, 1995.
ISBN 80-85567-10-5
636.5 - hydina - hydina hrabavá - chov - chov hydiny - sliepky - morky - perličky(hydina) - prepelice - vajcia - choroby - choroby hydiny - recepty - recepty kuchárske
vožná K88552 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ