Všeobecná epidemiologia / Vojtech Bárdoš - Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1954.
614.4 - epidemiológia - infekcie - nákazy - choroby prenosné - prenos chorôb - oddelenia infekčné - odolnos fyzická - očkovanie
vožná K82163 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ