Epidemiológia : Učebnica pre lekárske fakulty / Emil Kmety - Osveta, Martin, 1983.
Edícia Vysokoškolské učebnice
614.4 - epidemiológia - učebnice vysokoškolské - choroby infekčné - parazity - nákazy - prenos chorôb - salmonela - infekcie - nákazy črevné - nákazy krvné - nákazy nemocničné - etiológia - izolácia spoločenská - terapia - profylaxia - imunita - očkovanie - dekontaminácia - dezinfekcia - sterilizácia - žiarenie - dezinsekcia - insekticídy - deratizácia - nákazy kožné
vožná K67692 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ