Dýchacia gymnastika / Miroslav Palát - Osveta, Martin, 1982.
Edícia Edícia pre stredných zdravotných pracovníkov
612.2 - dýchanie - fyziológia dýchania - spirometria - choroby dýchacích ciest - pneumotorax - gymnastika dýchacia - cvičenia - cvičenia telesné - výchova telesná liečebná - relaxácia - terapia fyzikálna
vožná K44375 D
vožná K65323 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ