Zprávy o nemocech mocných : Významné historické postavy očima neurologa / Ivan Lesný - Horizont, Praha, 1989.
92 - biografie - osobnosti - osobnosti historické - cisári - králi - vojvodcovia - diagnózy nervové - choroby duševné - choroby mocných - Caesar, Gaius Iulius (100-44 p.n.l.) - Claudius(10 pr.n.l. - 54 n.l.) rímsky cisár - Karel IV. - Karel VI. - Richard III.(1452-1485) - Napoleon Bonaparte(15.8.1769-5.5.1821) - Habsburgovci - Robespierre, Maximilien - Mirabeau, Gabriel Honoré - Jana z Arku
vožná K81706 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ