Príručka drobnochovateľa : Chov hrabavej a vodnej hydiny králikov holubov kožušinovvých zvierat ušľachtilej kozy oviec / Štefan Maar - Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej lite, Bratislava, 1965.
636 - príručky - príručky praktické - rady - rady praktické - drobnochov - drobnochovatelia - chov - chov zvierat - choroby - choroby zvierat - sliepky - hydina - zvieratá kožušinové - holuby - kozy - ovce
voľná K21135 D
K55428 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ