Skalničky a skalky / Čestmír Bohm - Práce, Praha, 1981.
635.92 - záhrada - záhradníctvo - záhradkárstvo - exteriér - skalky - skalničky - terasy - starostlivos - starostlivos o kvety - jazierka záhradné - rastliny plané - rastliny okrasné - rastliny záhradné - cibužoviny - hžuzy - letničky - trvalky
vožná K72384 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ