Zakážačkové špeciality / Juraj Lauko - Osveta, Martin, 1990.
ISBN 80-217-0148-X
637.5 - výrobky - výrobky mäsové - zakážačka - zakážačka domáca - spracovanie - spracovanie potravín - rady - rady praktické - recepty - recepty kuchárske - údenie - zabíjačka - zabíjačka domáca
vožná K102276 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ