Nemecko-slovenský slovník / Artúr Sandany , Ján Schultz , Irena Pavlíková - Topas, Bratislava, 1991.
ISBN 8085353-01-6
801 - slovníky - slovníky jazykové - jazyk - jazyk nemecký
vožná K102279 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ