Poviedky / Juraj Paškuliak - Paškuliak Juraj, , 2011.
ISBN 8-80-970668-3-3
literatúra slovenská - literatúra regionálna - poviedky
vožná K102283 D
vožná K102284 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ