Rytier a zbrojnoš / Zuzana Kuglerová , Daniela Boboková ilustr. - Vydavatežstvo Spolku slovenských spisovatežov, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-8061-277-1
literatúra slovenská - romány historické - vojny turecké - povesti
vožná K102293 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ