Akvaristická elektrotechnika / Karel Krček - SNTL, Praha, 1989.
Edícia Polytechnická knižnice
ISBN 80-03-00152-8
639.34 - akvaristika - akváriá - elektrotechnika - elektrotechnika akvaristická - príručky - príručky praktické
voľná K102305 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ