Vypalujeme CD pomocí programu NERO 6 / Jiří Hlavenka - Computer Press, Brno, 2003.
ISBN 80-251-0075-8
681 - príručky - príručky praktické - počítače - programy - programy počítačové - napažovanie CD - napažovanie DVD - Nero 6
vožná K102309 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ