Linux SuSE 8.1 CZ : Uživatelská příručka / Linu zahl. - Computer Press, Praha, 2003.
ISBN 80-7226-863-5
681 - príručky - príručky praktické - počítače - programy - programy počítačové - Linux
voľná K102310 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ