Zvyšovanie efektívnosti vyučovania : Príručka pre učiteľov ZŠ a SŠ / Ivan Turek - Metodické centrum, Bratislava, 1997.
ISBN 80-88796-49-0
371 - príručky - príručky metodické - pedagogika - proces - proces vyučovací - ciele - ciele vzdelávania - osobnosť - osobnosť učiteľa - metódy - metódy vyučovacie - metódy didaktické - vyučovanie - pomôcky - pomôcky učebné - technika - technika didaktická - učebne - učebne odborné - testy didaktické - počítače - riadenie - riadenie školy
voľná K102314 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ