Dary jesene - aj pre Teba / Štefánia Koryáková - Creative Studio, Bojnice, 2008.
ISBN 8-80-969906-4-1
literatúra slovenská - literatúra regionálna - poézia slovenská
vožná K102319 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ