Dalmatin : Výběr.Držení.Výchova.Péče / Horst Bielfeld , Pavla Fajtová prel. - Art Area, Bratislava, 1999.
ISBN 80-88879-44-2
636.7 - dalmatín - výchova - výživa - starostlivos - výstavy - starostlivos zdravotná - starostlivos o psa
vožná K95543 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ