Nemecko-slovenský slovníček pre šikovné ruky / Katarína Bobríková - Alfa, Bratislava, 1989.
ISBN 80-05-00456-7
801 - slovníky - slovníky jazykové - jazyk - jazyk nemecký - práce - práce ručné
vožná K102325 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ