Prehžad oftalmológie v tabužkách so slovníkom / Zoltán Oláh - Litera, Bratislava, 1996.
ISBN 80-85452-70-7
617.7 - oftalmológia - lekárstvo očné - oko - bolesti - bolesti hlavy - zrak - choroby očné - chyby vrodené - choroby dedičné - škúlenie - gerontooftalmológia - popáleniny - poleptanie - úrazy očné - žiarenie - liečivá - tabužky
vožná K102326 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ