Radiodiagnostika rakoviny prsu / Vlastimil Roček - Avicenum, Praha, 1979.
616-006 - rakovina - rakovina prsníka - rádiodiagnostika - screening - faktory rizikové - mamografia - tumory - ultrazvuk - termografia - cytológia
vožná K58958 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ