Sláva životu : Metodicko-inštruktážny materiál ZPOZ / Kristína Šimková ilustr., Sláv zahl. - Obzor, Bratislava, 1990.
literatúra slovenská - poézia slovenská - poézia príležitostná - básne k uvítaniu do života - básne nad hrobom - basne k sobášu
voľná K102341 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ