Akváriové rastliny / James Barry , Katarína Škovierová prel. - Slovart, Bratislava, 2003.
ISBN 80-7145-739-6
akvárium - rastliny vodné - rastliny akváriové - filtrácia - 639.6 - zariaďovanie - zariaďovanie akvária
vožná K95549 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ