Dieta při hypertenzi / Zdeněk Fejfar , Marie Fejfarová , Jitka Horáčková - Avicenum, Praha, 1986.
641.56 - diéty - tlak - tlak krvný - tlak krvný vysoký - hypertenzia - recepty - recepty kuchárske
vožná K102352 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ