Choroby obličiek a močových ciest / Róbert Šimonovič , Mária Markovičová - Osveta, Martin, 1978.
641.56 - diéty - obličky - cesty - cesty močové - zápaly - zápaly obličiek - zápaly ciest močových - recepty - recepty kuchárske
vožná K102356 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ