Dieta při chorobách jaterních / Jaroslav Horký , Jitka Horáčková - Avicenum, Praha, 1987.
641.56 - diéty - recepty - recepty kuchárske - choroby - choroby pečene
vožná K102358 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ