Dieta proti ateroskleróze / Jiří Válek , Marie Paukertová , Hana Štorková - Avicenum, Praha, 1986.
641.56 - diéty - recepty - recepty kuchárske - ateroskleróza - cholesterol - diéty redukčné - choroby - choroby tepien - tepny - kôrnatenie ciev
vožná K102361 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ