Klára a mátohy / Petra Nagyová-Džerengová , Katarína Gasko ilustr. - Slovart, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-556-0495-4
literatúra slovenská - knihy pre deti - príbehy o deťoch
vypožičaná K102367 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ