Z denníka malého Petríka / Peter Kubica , Zuzana Kubicová ilustr. - Vydavatežstvo Spolku slovenských spisovatežov, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8061-379-2
literatúra slovenská - poézia - verše pre deti
vožná K102368 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ