Kysuckovo : Veršované povesti z kysuckých dolín / Peter Kubica - Vydavatežstvo Matice slovenskej, Martin, 2009.
ISBN 8-80-8115-007-4
literatúra slovenská - poézia - povesti veršované - básne pre deti
vožná K102369 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ