Javornícke rozprávky / Peter Kubica , Ondrej Zimka ilustr. - Magma, €adca, 2011.
ISBN 8-80-89172-26-9
literatúra slovenská - literatúra detská - knihy pre deti - rozprávky o prírode - povesti - legendy
vypožičaná K102370 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ