Sushi v dushi / Denisa Ogino , Eva Urbaníková - Evitapress, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-89452-40-8
literatúra slovenská - romány ženské - príbehy skutočné - Japonsko - tradície japonské
vožná K102373 D
vožná K102374 D
K102583 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ