Šiesta noc / Iva Kučerová - Motýľ, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-89482-43-6
literatúra slovenská - poviedky o láske - vzťahy partnerské - vzťahy manželské - príbehy ženské
vypožičaná K102379 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ