Niečo o nádorovom ochorení / Jozef Hažko prel., Eva Poliaková prel., Nieč zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1989.
ISBN 80-08-00184-4
616-006 - rakovina - nádory - fajčenie - rakovina pžúc - prevencia - liečba - rakovina detí - karcinogény - epidemiológia - metódy výskumné - stravovanie - vírusy - parazity - učebnice vysokoškolské - listy pracovné
vožná K82023 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ