Alergie a výživa : Praktický receptář / Miloš Hájek - KPK, Praha, 1994.
ISBN 80-85267-67-5
alergie - výživa zdravá - vitamíny - Jin a Jang - nápoje - strava surová - prevencia - liečenie - zelenina - ovocie - rady praktické - 616-056 - ovocie južné - káva - džúsy - mäso - obilniny - ocot - orechy - pivo - ryby - voda - huby
vožná K86728 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ