Americká zastavení : A několik poznámek k světové diabetologii / Jaroslav Rybka - Avicenum, Praha, 1988.
616.3 - diabetológia - zdravotníctvo americké - diéty redukčné - diabetici - Amerika
vožná K79337 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ