Inheritance / Christopher Paolini , Mária Havranová prel. - Fragment, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-8089-594-5
literatúra americká - romány sci-fi - romány fantastické - príbehy o drakoch
1.Eragon 2.Eldest 3.Brisingr
vožná K102394 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ