Zelenina na zahrádce / Antonín Dolejší - Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1983.
635.1 - záhrada - záhradkárstvo - zelenina - pestovanie - pestovanie zeleniny - výroba - výroba rastlinná - pareniská - hnojenie - rastliny plané - rastliny liečivé - rady - rady praktické - pestovanie húb - šampiňóny
voľná K67235 D
K67236 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ