Tisíc dobrých rád : Mladým ovocinárom, kvetinárom, zeleninárom, šžachtitežom, pokusníkom / Radoslav Šrot , Mária Jasičová prel. - Mladé letá, Bratislava, 1973.
635 - rady - rady praktické - ovocinárstvo - zeleninárstvo - záhradkárstvo - záhradníctvo - šžachtitežstvo - pareniská - skleníky - výživa - výživa rastlín - kvetinárstvo - rastliny plané - rastliny liečivé - skalky - kvety - zelenina - pestovanie zeleniny - kvetinárstvo - vinohradníctvo
vožná K38590 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ