Praktické záhradníctvo : Kvetinárstvo, sadovníctvo / Anna Horynová - Príroda, Bratislava, 1970.
635 - záhradníctvo - kvetinárstvo - sadovníctvo - kvety - letničky - trvalky - rýchlenie - rýchlenie kvetín - aranžovanie - trávniky - úpravy - úpravy sadovnícke - dreviny - dreviny okrasné - kry - kry záhradné
vožná K30440 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ