Smrtežná infekcia / Michael Palmer , Alojz Keníž prel. - Aktuell, Bratislava, 2003.
ISBN 80-88915-95-3
literatúra americká - romány lekárske - mikrobiológia
vyradená K95571 D
vožná K95572 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ