3096 dní / Natascha Kampuschová , Henrieta Hatalová prel. - Vydra a syn, Senec, 2011.
ISBN 8-80-970837-0-0
literatúra nemecká - príbehy skutočné - romány autobiografické
vožná K102418 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ