Záhradkárska encyklopédia / Čestmír Bohm - Príroda, Bratislava, 1985.
ISBN 80-07-00014-3
635 - záhradníctvo - encyklopédie - encyklopédie náučné - záhrada - architektúra - architektúra záhradná - rastliny plané - rastliny okrasné - choroby - choroby rastlín - trávniky - zelenina - ovocie - dreviny - dreviny okrasné - trvalky - letničky - skalničky - jazierka záhradné - rady - rady praktické
vožná K78014 D
vožná K80066 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ