Pestujeme vinič / Ján Braun , Gašpar Vanek - Príroda, Bratislava, 1985.
634.8 - vinohradníctvo - vinič - choroby - choroby rastlín - hrozno
voľná K71966 D
voľná K71967 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ