Kavky. Nočný let. Sněžná slepota / Ken Follett , Kateřina Novotná prel., Ladislav Nagy prel., Jiří Popel prel. - Reader's Digest Výběr, Praha, 2007.
ISBN 8-80-86880-71-6
literatúra svetová - literatúra anglická
vožná K102452 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ