Spod krošne veselo i vážne : Príhody tatranských nosičov / Paľo Barabáš , Jaro Švorc - Jaroslav Švorc a Pavol Barabáš, , 2011.
ISBN 8-80970811-9-5
literatúra slovenská - príbehy dobrodružné - poviedky
voľná K102455 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ