Čakanie na koniec : Príbehy odsúdených na doživotie / Ján Čomaj - Albert Marenčin, Bratislava, 2006.
ISBN 80-89218-25-3
literatúra slovenská - príbehy o väzňoch - príbehy autentické - obchod s bielym mäsom - obchodovanie s ľuďmi
vypožičaná K102456 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ