Zdraví není samozřejmost : Lékař radí, jak co nejlépe pečovat o zdraví těla i ducha / Adolf Sklenovský - Votobia, Olomouc, 1997.
ISBN 80-7198-179-6
životospráva - prvky stopové - vitamíny - drogy - dedičnosť - genetika - látky minerálne - prvky stopové - výživa zdravá - obezita - nádory - Belov, Vasilij poviedkár - vplyvy klimatické - rytmus bilogický - spánok - stres - vzťahy medziľudské - neúspech - stereotyp - autohypnóza - autosugescia - hygiena duševná - sexualita - výchova rodinná - starnutie - biomarkery - smrť - zdravie duševné - vitamíny - 613.2
Výber dôležitých informácií, pokynov a rád pre udržanie fyzického a duševného zdravia.
voľná K91500 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ