Klaun z Firšnálu / Jaroslav Ďuríček - Marenčin PT, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8114-046-4
929 - literatúra slovenská - Ďuríček, Jaroslav (16.1.1935) - autobiografie
vožná K102460 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ