Medzi dvoma domovmi : Antológia slovenskej eseje v zahraničí / Michal Harpáň zozb., Medz zahl. - Literárne informačné centrum, Bratislava, 63526.
ISBN 8-80-8119-034-6
literatúra slovenská - eseje - antológia - 82 - Slováci - Slováci v zahraničí - biografie
vožná K102465 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ