Prvá svetová vojna : Pozabudnuté cintoríny / Prv zahl. - Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Svidnˇk, 63526.
ISBN 80-967898-8-0
940.3 - vojna - vojna svetová I. 1914-1918 - cintoríny - operácie - operácie bojové - operácie vojenské - Dukla - knihy - knihy dvojjazyčné
voľná K102467 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ